ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» στοχεύει στη διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει επίσης στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, Πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας.

Το Νοέμβριο του 2016 η πρόταση του Πανεπιστημίου Κύπρου «KIOS Research Centre of Excellence for Intelligent Systems and Networks” επιλέγηκε για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικής Δράσης «Teaming». Η εν λόγω Δράση αποτελεί εργαλείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος για την Έρευνα & Καινοτομία (E&K) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «Ορίζοντας 2020» και στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Αναβάθμισης ή στη ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων Κέντρων.

Στο πλαίσιο αυτό, το «ΚΟΙΟΣ» θα αναβαθμιστεί σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα & Καινοτομία με χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση ύψους €15 εκ. από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και παράλληλα θα λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση μέχρι €15 εκ. από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεργάτης του ΚΟΙΟΣ στην προσπάθεια αυτή είναι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Imperial College London, το οποίο θα παράσχει στήριξη και καθοδήγηση όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυξη του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ http://www.kios.ucy.ac.cy.


Back To Top